การอนุญาต

ที่ HelloSign การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของเรา

เป็นเรื่องจำเป็นที่คุณควบคุมได้ว่าใครสามารถทำอะไรได้บ้างในระบบ บทบาทที่แตกต่างกันมีสิทธิ์การเข้าถึงที่แตกต่างกัน ทั้งใน HelloSign API และในผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบควบคุมการตั้งค่าของทั้งทีม ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ และบทบาทของผู้อื่น

  • การรักษาความปลอดภัยตามบทบาท - ให้สิทธิ์แก่สมาชิกในทีมแต่ละคนในระดับที่แตกต่างกัน ตั้งแต่สิทธิ์ผู้ดูแลระบบไปจนถึงสมาชิกที่มีเพียงสิทธิ์ในการดูแม่แบบและทำการขอลายเซ็นเท่านั้น
  • รหัสเข้าถึงเฉพาะของผู้ลงนาม - สามารถกำหนดให้กับแต่ละคนที่ได้รับการขอให้ลงนาม เพื่อใช้เป็นชั้นการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม