หน้าหลักความเชื่อมั่นการรักษาความปลอดภัย

ทีมรักษาความปลอดภัยเฉพาะและมีประสบการณ์

ที่ HelloSign การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของเรา

ที่ HelloSign เรามีทีมรักษาความปลอดภัยเฉพาะที่มีหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยข้อมูล ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการ HelloSign โดยตรง

นอกจากนี้ เรายังมีโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอย่างเป็นทางการ ซึ่งนำโดยคณะกรรมการจัดการข้อมูลและความเสี่ยง คณะกรรมการชุดนี้เข้าร่วมประชุมเป็นระยะ ๆ เพื่อทบทวนความคิดริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในระดับผลิตภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐาน และบริษัท

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้าได้ เราจึงพยายามฝังการรักษาความปลอดภัยไว้ในวัฒนธรรมองค์กรของเราตั้งแต่วันแรก นอกจากนี้ พนักงานจะต้องผ่านการตรวจสอบภูมิหลังอย่างถี่ถ้วน ลงนาม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตลอดจนจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นระยะ

เพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานเตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน HelloSign จึงทำการทดสอบทีมสีแดงกับฐานพนักงานของเรา เพื่อให้ทีมงานพร้อมที่จะดำเนินการอย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญกับกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยทั่วไป เราต้องการสร้างความมั่นใจว่าเราสามารถตรวจจับช่องโหว่ทางกายภาพ ในเครือข่าย และในระบบได้โดยใช้วิธีคล้ายกับผู้โจมตี