แนวทางการตรวจสอบ

ที่ HelloSign การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของเรา

เมื่อคุณส่งการขอลายเซ็น ลายเซ็นแต่ละลายเซ็นในเอกสารจะถูกกำหนดและติดกับเอกสารนั้น ๆ HelloSign จะเพิ่มหน้าแนวทางการตรวจสอบในเอกสารที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยแนวทางการตรวจสอบจะมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันโดยรวมหรือ GUID ซึ่งจะแสดงว่าที่อยู่อีเมลใดลงนามในเอกสารและลงนามเมื่อใด บันทึกเหล่านี้มีแฮชของเอกสาร PDF ที่ใช้ในการตรวจสอบว่ามีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่

แนวทางการตรวจสอบที่แก้ไขไม่ได้นี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเราติดตามการกระทำทุกอย่างในเอกสารของคุณอย่างละเอียดและประทับเวลา เพื่อให้หลักฐานที่ใช้แก้ต่างได้ของการเข้าถึง การตรวจทาน และลายเซ็น

รายการกิจกรรมทั้งหมดที่ติดตามโดยการตรวจสอบใน HelloSign มีดังนี้

 • ส่งเอกสารแล้ว
 • ​​ดูเอกสารแล้ว
 • ​​ลงนามในเอกสารแล้ว
 • ​​ปฏิเสธที่จะลงนาม
 • ​​อัพเดทชื่อ/ที่อยู่อีเมลของผู้ลงนามแล้ว
 • ​​อัพโหลดสิ่งที่แนบมาแล้ว
 • ​​เปิดใช้งานการลงนามต่อหน้าแล้ว
 • ​​ยืนยันรหัสเข้าถึงของผู้ลงนามแล้ว
 • ​​ยอมรับบันทึกอิเล็กทรอนิกส์และการเปิดเผยลายเซ็นแล้ว
 • ​​มอบหมายการขอลายเซ็นแล้ว
 • ​​การขอลายเซ็นเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 • ​​ดำเนินการขอที่เสร็จสมบูรณ์แล้วต่อ