หน้าหลักความเชื่อมั่นเงื่อนไข

ข้อตกลงเฉพาะของบริการ

ประกาศ: วันที่ 19 พฤษภาคม 2020

มีผลตั้งแต่: วันที่ 18 มิถุนายน 2020

ประกาศเมื่อ: 25 ตุลาคม 2022

มีผลบังคับใช้: 25 ตุลาคม 2022