ผู้ประมวลผลย่อยของ HelloSign

ที่ HelloSign การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของเรา

JN Projects, Inc. ที่ทำธุรกิจในชื่อ HelloSign (“HelloSign”) ใช้ผู้ประมวลผลย่อยบางรายเพื่อช่วยในการให้บริการของเรา เราใช้ผู้ให้บริการที่อาจจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณและผู้ใช้งานของคุณ (แต่ละคนเรียกว่า “ผู้ประมวลผลย่อย”) หน้านี้จะให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตัวตน ตำแหน่งที่ตั้ง และบทบาทของผู้ประมวลผลย่อยที่สำคัญเหล่านี้ คำศัพท์ที่ใช้ในหน้านี้ แต่ไม่มีคำจำกัดความกำหนดไว้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้บริการ (“ข้อตกลง”) ของเรา

รายชื่อผู้ประมวลผลย่อย

ชื่อผู้ประมวลผลย่อย
แผนกต่างๆ
ตำแหน่งที่ตั้ง
Amazon Web Services, Inc.
โครงสร้างพื้นฐาน
สหรัฐอเมริกา
Concord Technologies Corporation
โทรสาร
สหรัฐอเมริกา
Google LLC
ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันบนคลาวด์
สหรัฐอเมริกา
IDnow GmbH
การยืนยันตัวตนสำหรับ QES
เยอรมนี
Mailgun Technologies, Inc.
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
สหรัฐอเมริกา
NG Communications bvba
โทรสาร
เบลเยียม
Oracle America, Inc.
การเรียกเก็บค่าบริการและการสนับสนุนลูกค้า
สหรัฐอเมริกา
Salesforce.com, LLC
การสนับสนุนลูกค้า
สหรัฐอเมริกา
Teleperformance A.E.
การสนับสนุนลูกค้า
กรีซ
Twilio, Inc.
การส่งข้อความบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
สหรัฐอเมริกา
Voxbone, S.A
โทรสาร
เบลเยียม
ZenDesk, Inc.
การสนับสนุนลูกค้า
สหรัฐอเมริกา