หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

How to onboard contractors and employees at scale

การสร้างความคุ้นเคยให้พนักงานและผู้รับจ้างจำนวนมากเป็นเรื่องยาก แต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไป ยินดีต้อนรับสู่โลกใหม่ที่กล้าหาญของ HR แบบดิจิทัล


Read our guide and see how you can take your onboarding to the next level.

ในคู่มือมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

  • สัญญาณสี่ประการที่แสดงว่าบริษัทของคุณพร้อมสำหรับการทำงานในระบบอัตโนมัติของ HR
  • ผลตอบแทนการลงทุนจากการลงทุนในการสร้างความคุ้นเคยแบบดิจิทัลของ HR
  • โซลูชันสามรายการสำหรับการปรับขนาดกระบวนการที่จำเป็นของ HR เช่นการสร้างความคุ้นเคยให้พนักงานและผู้รับจ้าง

ดาวน์โหลด
ไอคอนลูกศรชี้ไปทางขวา
Fingerprint iconFingerprint icon

In this 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

More about this 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คำถามที่พบบ่อย