หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

5 big business benefits of eSignatures in sales

On average, a salesperson spends almost one-third of their time on routine, administrative duties like managing paperwork and inputting data. Sales teams that leverage eSignature can improve their performance to quota by up to 45% versus the average sales team.

ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้ประโยชน์สูงสุด 5 ข้อของการนำลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ไปปรับใช้ในขั้นตอนการทำงานขายของคุณ

ดาวน์โหลด
ไอคอนลูกศรชี้ไปทางขวา

In this 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

More about this 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คำถามที่พบบ่อย