แผนบริการและราคาของ HelloWorks

เลือกแผนบริการ HelloWorks ที่เหมาะกับคุณ

HelloWorks ช่วยให้งานเอกสารดิจิทัลของคุณมีแบบฟอร์ม การแมปข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยที่ชาญฉลาด
ฟรี
เริ่มต้นที่
0 ดอลลาร์สหรัฐ
/เดือน
สำรวจคุณสมบัติโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มต้นใช้งาน
Essentials
ในระยะเวลาที่จำกัด เริ่มต้นที่
เริ่มต้นที่
50 ดอลลาร์
20 ดอลลาร์สหรัฐ
/เดือน
เก็บค่าบริการเแบบรายปีจำนวน 240 ดอลลาร์สหรัฐ
เริ่มต้นใช้งาน
Standard
เริ่มต้นที่
100 ดอลลาร์สหรัฐ
/เดือน
เก็บค่าบริการเแบบรายปีจำนวน 1200 ดอลลาร์สหรัฐ
เริ่มต้นใช้งาน

คุณสมบัติหลัก

ไอคอนเครื่องหมายลบด้านในวงกลมไอคอนเครื่องหมายบวกด้านในวงกลม
ธุรกรรม (ต่อเดือน)
ไอคอน Chevron
จะมีการนับธุรกรรมทุกครั้งที่ส่งแบบฟอร์มหรือขั้นตอนการทำงานออกไปยังผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 1 รายขึ้นไป
มากถึง 50
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ฟรี
เริ่มต้นที่ 50
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Essentials
เริ่มต้นที่ 50
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Standard
ผู้ใช้ (ต่อทีม)
ไอคอน Chevron
เพิ่มเพื่อนร่วมทีมเพื่อสร้าง จัดการ ส่ง หรือเข้าถึงแบบฟอร์ม
ไม่จำกัด
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ฟรี
ไม่จำกัด
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Essentials
ไม่จำกัด
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Standard
แบบฟอร์ม (ต่อทีม)
ไอคอน Chevron
แบบฟอร์มทั้งหมดออกแบบมาให้สามารถใช้ซ้ำและปรับแต่งได้โดยใช้เนื้อหาแบบไดนามิก
ไม่จำกัด
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ฟรี
ไม่จำกัด
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Essentials
ไม่จำกัด
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Standard
พอร์ทัล HelloWorks
ไอคอน Chevron
สร้าง ส่ง และจัดการแบบฟอร์มของคุณโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ฟรี
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Essentials
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Standard
HelloWorks API
ไอคอน Chevron
บัญชีทั้งหมดสามารถเข้าถึง API อันยอดเยี่ยมของ HelloWorks รองรับทั้งตัวอย่างสำหรับ "ทดสอบ" และ "เผยแพร่"
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ฟรี
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Essentials
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Standard
ลิงก์ที่สามารถแชร์ได้
ไอคอน Chevron
ให้ทุกคนสามารถป้อนข้อมูลในแบบฟอร์มของคุณได้ผ่านลิงก์ที่ไม่ซ้ำกัน
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ฟรี
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Essentials
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Standard
ข้อมูลที่ป้อนไว้ล่วงหน้า (รวมฟิลด์)
ไอคอน Chevron
ป้อนข้อมูลแบบฟอร์มล่วงหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องและขจัดความซ้ำซ้อน
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ฟรี
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Essentials
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Standard
แม่แบบของแบบฟอร์ม
ไอคอน Chevron
แม่แบบช่วยให้ทีมสามารถสร้างแบบฟอร์มที่มีลักษณะคล้ายกันเพื่อนำไปปรับแต่งเพิ่มเติมตามความจำเป็น
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ฟรี
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Essentials
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Standard
การแมปแบบฟอร์มไปยัง PDF
ไอคอน Chevron
สามารถแมปข้อมูลของแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายบนมือถือไปยัง PDF ที่มีอยู่เมื่อป้อนข้อมูลในแบบฟอร์มแล้ว
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ฟรี
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Essentials
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Standard

องค์ประกอบของแบบฟอร์ม

ไอคอนเครื่องหมายลบด้านในวงกลมไอคอนเครื่องหมายบวกด้านในวงกลม
สิ่งที่แนบมา
ไอคอน Chevron
อนุญาตให้อัพโหลดไฟล์ภายในแบบฟอร์ม
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Essentials
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Standard
การคำนวณ
ไอคอน Chevron
สร้างสูตรโดยใช้ค่าที่ป้อนในแบบฟอร์ม
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Essentials
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Standard
ตรรกะเชิงเงื่อนไข
ไอคอน Chevron
แสดงข้อมูลป้อนของแบบฟอร์มแบบมีเงื่อนไขโดยอิงตามข้อมูลของแบบฟอร์มที่ป้อนไว้ก่อนหน้านี้
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Essentials
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Standard

ระบบอัตโนมัติ

ไอคอนเครื่องหมายลบด้านในวงกลมไอคอนเครื่องหมายบวกด้านในวงกลม
สร้างอัตโนมัติ (การสแกนหน้า)
ไอคอน Chevron
แปลงแบบฟอร์ม PDF เป็นแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายบนมือถือโดยอัตโนมัติ
10/ทีม
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ฟรี
เริ่มต้นที่ 10/เดือน
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Essentials
เริ่มต้นที่ 100/เดือน
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Standard
การสร้างแบรนด์ขั้นพื้นฐาน
ไอคอน Chevron
ปรับแต่งแบบฟอร์มของทีมด้วยโลโก้และสีหลักของแบรนด์
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Essentials
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Standard
ส่งจำนวนมาก
ไอคอน Chevron
ลดความซับซ้อนในการส่งแบบฟอร์มให้กลุ่มผู้เข้าร่วมที่มีจำนวนมาก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Essentials
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Standard
ขั้นตอนการทำงานที่มีหลายแบบฟอร์ม
ไอคอน Chevron
ทำให้กระบวนการของทีมดำเนินไปอย่างอัตโนมัติโดยรวมแบบฟอร์มหลายรายการไว้ในขั้นตอนการทำงานเดียวกัน
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Standard
แบบฟอร์มที่มีเงื่อนไข
ไอคอน Chevron
สร้างขั้นตอนการทำงานขั้นสูงด้วยการรวมแบบฟอร์มโดยอิงตามข้อมูลป้อนของแบบฟอร์มอย่างมีไดนามิก
ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอรายละเอียด
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Standard

ฝ่ายจัดการ

ไอคอนเครื่องหมายลบด้านในวงกลมไอคอนเครื่องหมายบวกด้านในวงกลม
การดาวน์โหลด CSV
ไอคอน Chevron
ดาวน์โหลดข้อมูลจากแบบฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์แล้วออกมาในรูปแบบ CSV เพื่อโอนย้ายไปยังระบบอื่นๆ
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Standard
บทบาทของทีม
ไอคอน Chevron
มอบหมายสิทธิ์ที่แตกต่างกันให้แก่สมาชิกทีมแต่ละราย
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Standard

การปรับแต่ง

ไอคอนเครื่องหมายลบด้านในวงกลมไอคอนเครื่องหมายบวกด้านในวงกลม
การกำหนดแบรนด์ในแต่ละธุรกรรม
ไอคอน Chevron
ใช้ API ของเราเพื่อปรับแต่งการกำหนดแบรนด์ในแต่ละธุรกรรม
ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอรายละเอียด
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Standard
แบบฟอร์มแบบฝังตัว (การพิสูจน์ตัวตนที่มอบหมาย)
ไอคอน Chevron
แบบฟอร์มแบบฝังตัวภายในแอปพลิเคชันของคุณ
ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอรายละเอียด
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Standard
การพิสูจน์ตัวตนทาง SMS
ไอคอน Chevron
อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมของแบบฟอร์มสามารถพิสูจน์ตัวตนทาง SMS
ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอรายละเอียด
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Standard

การรับรอง

ไอคอนเครื่องหมายลบด้านในวงกลมไอคอนเครื่องหมายบวกด้านในวงกลม
HIPAA
ไอคอน Chevron
HelloWorks สามารถรองรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA ในส่วนของ BAA ที่ลงนาม (มีมูลค่าสัญญาขั้นต่ำ)
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Standard
ISO 27001
ไอคอน Chevron
HelloWorks ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001 และรับมือเชิงรุกกับภัยคุกคามด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ฟรี
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Essentials
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Standard
SOC 2 ประเภท II
ไอคอน Chevron
HelloWorks สอดคล้องตามมาตรฐาน SOC 2 ประเภท II
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ฟรี
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Essentials
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Standard
รัฐบัญญัติ ESIGN ของสหรัฐอเมริกาปี 2000
ไอคอน Chevron
eSignature ของ HelloWorks มีผลผูกพันทางกฎหมายภายใต้รัฐบัญญัติ ESIGN ของสหรัฐอเมริกาปี 2000
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ฟรี
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Essentials
ไอคอนเครื่องหมายถูก
Standard

เพิ่มประสิทธิภาพให้แบบฟอร์มของคุณและเพิ่มความเร็วในการกรอกข้อมูล

ลงทะเบียนฟรี
ไอคอนลูกศร