Dropbox Sign
|
path 1
|
path 2

ง่ายกว่าที่เคย: ส่งและขอลายเซ็นได้อย่างราบรื่น

ทดลองใช้ HelloSign ฟรี
ไอคอนลูกศรชี้ไปทางขวา
การลงนามไม่ยากลำบากอีกต่อไป Dropbox Sign เป็นวิธีที่ง่ายและปลอดภัยในการลงนามข้อตกลงทางออนไลน์
Dropbox Sign
|
ผลิตภัณฑ์
|
ลงนาม

ง่ายกว่าที่เคย: ส่งและขอลายเซ็นได้อย่างราบรื่น

การลงนามไม่ยากลำบากอีกต่อไป HelloSign เป็นวิธีที่ง่ายและปลอดภัยในการลงนามข้อตกลงทางออนไลน์
ทดลองใช้ HelloSign ฟรี
ไอคอนลูกศรชี้ไปทางขวา

ได้รับการโหวตจาก G2 ว่าเป็นอันดับ 1 ด้านความสะดวกในการใช้งานสามปีซ้อน!

ไอคอนรูปสายฟ้า
ลงนามเอกสารได้อย่างรวดเร็วขึ้น
เมื่อใช้ HelloSign สัญญาจะได้รับการลงนามเร็วกว่าสัญญาที่ใช้กระดาษในแบบเดิมถึง 80%
ไอคอนเครื่องหมายถูกภายในวงกลม
เพิ่มอัตราความเร็วในการกรอกข้อมูล
การแจ้งเตือนในตัวและตัวเลือกผู้ลงนามขั้นสูงช่วยเพิ่มอัตราความเร็วในการกรอกเอกสารได้มาก
การขอลายเซ็นแบบเฉพาะตัว
เพิ่มโลโก้บริษัท สโลแกน และการส่งข้อความแบบกำหนดเองของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์

แม่แบบ

แม่แบบจะบันทึกฟิลด์ที่เตรียมไว้ลงในเอกสารของคุณ ทำให้ไม่จำเป็นต้องลากแล้ววางฟิลด์ใหม่ทุกครั้งที่ส่งเอกสาร ระบบจะบันทึกแม่แบบไว้ในบัญชี HelloSign ของคุณ ดังนั้นจึงสามารถใช้ซ้ำได้ทุกเมื่อตามต้องการ ทำให้การส่งเอกสารในครั้งถัดๆ ไปสะดวกและรวดเร็ว
เรียนรู้เพิ่มเติม
ไอคอนลูกศรชี้ไปทางขวา

Legally-binding & secure

eSignatures from Dropbox Sign are legally binding under the ESIGN Act of 2000 and have the same legal standing as pen and paper. Affixed to each Dropbox Sign signature request is a non-editable audit trail to ensure every action is thoroughly tracked and time-stamped. All signed documents are tamper-proofed to protect from modifications that could render a signature invalid.

จัดการเวลา

ผู้ดูแลบัญชีมีอำนาจในการจัดการสิทธิ์การใช้งานเอกสารและกำหนดการตั้งค่าของทีมจากแดชบอร์ดส่วนกลาง ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยมากขึ้น

ราคาที่โปร่งใส

Essentials

เริ่มต้นที่
15 ดอลลาร์สหรัฐ
/เดือน
เก็บค่าบริการแบบรายปีเป็นจำนวน 180 ดอลลาร์สหรัฐ
ดูแผนบริการ

Standard

เริ่มต้นที่
25 ดอลลาร์สหรัฐ
/ ผู้ใช้ / เดือน
เก็บค่าบริการเแบบรายปีจำนวน 600 ดอลลาร์สหรัฐ
ดูแผนบริการ

Premium

กำลังหาสิ่งอื่นเพิ่มเติมใช่ไหม
ติดต่อเรา

คุณสมบัติ

Standard

Essentials

Standard

Premium

คำขอลายเซ็น
ลูกศรลง
รับคุณสมบัติที่ต้องการตามจำนวนการขอลายเซ็นที่คุณต้องใช้
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
แม่แบบ
ลูกศรลง
เรียนรู้เพิ่มเติม
5
15
ไม่จำกัด
แนวทางการตรวจสอบ
ลูกศรลง
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
เขตข้อมูลของผู้ลงนาม
ลูกศรลง
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
การลงนามแบบฝังตัว
ลูกศรลง
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
สิ่งที่แนบมาของผู้ลงนาม
ลูกศรลง
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ช่องผู้ลงนามขั้นสูง
ลูกศรลง
ไอคอนเครื่องหมายถูก
แม่แบบแบบฝังตัว
ลูกศรลง
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ราคาที่โปร่งใส

Essentials

เริ่มต้นที่
15 ดอลลาร์สหรัฐ
/เดือน
เก็บค่าบริการแบบรายปีเป็นจำนวน 180 ดอลลาร์สหรัฐ

Standard

ผู้ใช้ขั้นต่ำ 2 ราย เริ่มต้น
25 ดอลลาร์สหรัฐ
/เดือน
เก็บค่าบริการแบบรายปีจำนวน 600 ดอลลาร์สหรัฐ

คุณสมบัติ

ผู้ใช้
ลูกศรขึ้น
จำนวนคนในบริษัทของคุณที่จะส่งเอกสารออกเพื่อขอลายเซ็น
ผู้ใช้ 1 คน
ซื้อแผนสำหรับผู้ใช้ 2-4 รายทางออนไลน์
หากมีผู้ใช้มากกว่า 4 ราย โปรดติดต่อเรา
แม่แบบ
ลูกศรลง
แม่แบบเหมาะที่สุดสำหรับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ซ้ำและส่งออกเพื่อขอ eSignature บ่อยครั้ง
5
15
แนวทางการตรวจสอบ
ลูกศรลง
แนวทางการตรวจสอบจะเกี่ยวข้องกับธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตามและประทับเวลาการดำเนินการ
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก

Essentials

เริ่มต้นที่
20 ดอลลาร์สหรัฐ
/เดือน
เก็บค่าบริการแบบรายปีเป็นจำนวน 180 ดอลลาร์สหรัฐ

Standard

ผู้ใช้ขั้นต่ำ 2 ราย เริ่มต้น
30 ดอลลาร์สหรัฐ
/เดือน
เก็บค่าบริการแบบรายปีจำนวน 600 ดอลลาร์สหรัฐ

คุณสมบัติ

ผู้ใช้
ลูกศรขึ้น
จำนวนคนในบริษัทของคุณที่จะส่งเอกสารออกเพื่อขอลายเซ็น
ผู้ใช้ 1 คน
ซื้อผู้ใช้ 2 ถึง 4 รายทางออนไลน์
หากมากกว่า 4 ราย โปรดติดต่อเรา
แม่แบบ
ลูกศรลง
แม่แบบเหมาะที่สุดสำหรับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ซ้ำและส่งออกเพื่อขอ eSignature บ่อยครั้ง
5
15
แนวทางการตรวจสอบ
ลูกศรลง
แนวทางการตรวจสอบจะเกี่ยวข้องกับธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตามและประทับเวลาการดำเนินการ
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
"HelloSign ช่วยลดเวลาในการจ้างงาน ใบตอบรับส่วนใหญ่ของเราได้รับการลงนามภายใน 24 ชั่วโมง (และรวมถึงการลงนามโดย CEO)”
Matt Greenburg
หัวหน้าแผนกสรรหาของ ZeroCater
ดูเรื่องราวทั้งหมด

หยุดงานเอกสารอันแสนน่าเบื่อ แล้วปรับการดำเนินการข้อตกลงของคุณให้คล่องตัวขึ้น

ทดลองใช้ HelloSign ฟรี
ไอคอนลูกศรชี้ไปทางขวา

คำถามที่พบบ่อย

แนวทางการตรวจสอบใน HelloSign คืออะไร
ไอคอน Chevron

The Dropbox Sign audit trail is a secure process of authenticating each and every signature on a document to protect you from contractual arguments and disputes. This audit trail contains a globally unique identifier, showing which email address signed a document and when. It allows somebody to determine if a document has been modified or tampered with, providing defensible proof of access, review and signature. Time-stamping and tracking documents in this way allows the eSignatures contained within them to be legally binding and court-admissible.

Why should you start using Dropbox Sign?
ไอคอน Chevron

Streamlined agreement workflows save your businesses money and save you time. Spend less time chasing signatures and paperwork and more time on your goals. Voted #1 for Ease of Use from G2 Crowd for 4 years in a row, Dropbox Sign is a simple, easy to use way to get documents signed securely online. Security features help you protect yourself and your relationships, while integrations and mobile-friendly make it easy to keep working where you are, whether you’re on the go or simply working in a specific tool.

Can Dropbox Sign be used on a mobile device?
ไอคอน Chevron

Dropbox Sign can be used on a mobile device via the mobile app, allowing you to quickly send, sign, and check the status of signature requests on the go. For the initial form and contract creation process, Dropbox Forms is your go-to mobile option. Here, PDFs can be converted into mobile-friendly forms, helping to improve completion rates and create a user-friendly signing experience for your customers.

Are Dropbox Sign's eSignatures legally binding?
ไอคอน Chevron

eSignatures from Dropbox Sign are legally binding under the ESIGN Act of 2000, providing the same legal standing as pen and paper alternatives. A non-editable audit trail is affixed to each and every Dropbox Sign signature request, ensuring that every action is fully tracked and time-stamped. Security is hugely important for us here at Dropbox Sign, and we want users to be confident that sensitive documents carry both trust and legality.