โลโก้ Oracle CPQ

ส่งใบเสนอราคาของคุณเพื่อขอลายเซ็นใน Oracle CPQ

ส่งใบเสนอราคาเพื่อขอลายเซ็นในคลิกเดียวภายใน Oracle CPQ
ติดต่อฝ่ายขาย
ผู้ใช้กำลังคลิกตัวเลือก "ส่งให้ลงนาม" จากเมนูดรอปดาวน์ "แบ่งปัน" ภายในอินเทอร์เฟซของ Dropbox
Signature icon

ลดเวลาในการลงนามใบเสนอราคา

Eliminate switching between technologies to send a document out for signature, streamlining your process and saving time.

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Monitor your document in real time

Track the status of your documents in Oracle CPQ

File icon

ค้นหาเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดายใน Oracle CPQ

เอกสารที่ลงนามแล้วทั้งหมดจะซิงค์กลับไปยัง Oracle CPQ และแนบมาพร้อมกับธุรกรรม

บริการที่นำมาซึ่งผลลัพธ์อันวัดผลได้
ปุ่มเล่น
คน 3 คนกำลังยืนพูดคุยกันโดยมีแผนภาพกางอยู่บนโต๊ะสำนักงาน
CoSi logo

The amount of time Dropbox Sign and Dropbox has saved our company is incredible. We’re able to free up hundreds of hours spent on paperwork and file management, allowing us to get creative done faster.”

Matt Seigel ประธานบริษัท Collier.Simon

คำถามที่พบบ่อย

Questions about Dropbox Sign for Oracle CPQ? We have answers.

ดูคำถามที่พบบ่อยของเรา
No items found.