โลโก้ของ Google Drive

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใน Google Drive

เพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายลงในเอกสาร Google Drive ได้อย่างง่ายดายด้วยการผสานการทำงานกับ HelloSign คุณสามารถลงนามและดาวน์โหลดเอกสาร หรือเพิ่มฟิลด์ให้ผู้อื่นป้อนข้อมูลและลงนามได้จากภายใน Google Drive
ลงทะเบียนฟรี
ผู้ใช้กำลังคลิกตัวเลือก "ส่งให้ลงนาม" จากเมนูดรอปดาวน์ "แบ่งปัน" ภายในอินเทอร์เฟซของ Dropbox
ไอคอนภาพประกอบของระบบคลาวด์และเครื่องหมายถูกแสดงงาน "เสร็จสิ้น"

ลงนามเอกสารจาก Google Drive

จัดเตรียมเอกสารเพื่อใส่ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใน Google Drive ด้วยการคลิกง่ายๆ ไม่กี่ครั้ง เพียงแค่เลือกว่าจะลงนามและดาวน์โหลด หรือส่งการขอลายเซ็น

File icon

เข้าถึงเอกสาร Google Drive ของคุณ

เมื่อเชื่อมโยงบัญชีแล้ว คุณจะสามารถนำเข้าเอกสารจาก Google Drive บน HelloSign.com ได้

ไอคอนคอมพิวเตอร์

บันทึกสำเนาเอกสารที่ลงนาม

เอกสารจะจัดเก็บไว้ทั้งใน Google Drive และในบัญชี HelloSign ของคุณ

How to sign a document in Google Drive with HelloSign

เชื่อมต่อบัญชี Google Drive และ HelloSign เพื่อเริ่มต้นลงนามเอกสารจากภายใน Google Drive จากนั้นก็จะสามารถลงนามหรือส่งเอกสารต่างๆ ได้ในโฟลเดอร์บนไดรฟ์ของคุณ

นอกจากนี้บน HelloSign.com คุณยังสามารถนำเข้าเอกสารที่จัดเก็บไว้ใน Google Drive ได้อีกด้วย

เอกสารทั้งหมดที่คุณส่งผ่านส่วนขยายจะปรากฏในมุมมองเอกสารบน HelloSign.com

ไอคอนลูกศรชี้ไปทางขวาไอคอนลูกศรชี้ไปทางขวา
บริการที่นำมาซึ่งผลลัพธ์อันวัดผลได้
ปุ่มเล่น
คน 3 คนกำลังยืนพูดคุยกันโดยมีแผนภาพกางอยู่บนโต๊ะสำนักงาน
CoSi logo

The amount of time Dropbox Sign and Dropbox has saved our company is incredible. We’re able to free up hundreds of hours spent on paperwork and file management, allowing us to get creative done faster.”

Matt Seigel ประธานบริษัท Collier.Simon

คำถามที่พบบ่อย

Questions about Dropbox Sign for Google Drive? We have answers.

ดูคำถามที่พบบ่อยของเรา
No items found.
บัญชีฟรีประกอบด้วยเอกสารสามฉบับต่อเดือน อัพเกรดเป็นโปรแกรมธุรกิจสำหรับเอกสารแบบไม่จำกัด
See our plans
ไอคอนลูกศรชี้ไปทางขวา