คำแนะนำเกี่ยวกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ HelloSign

เริ่มลงนามวันนี้

ลงทะเบียนฟรี
คำถามที่พบบ่อย

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร

ตามกฎหมายการลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลกลางสหรัฐที่ผ่านร่างในปี 2000 ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็น "เสียง สัญลักษณ์ หรือกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แนบมากับหรือมีการเชื่อมโยงเชิงตรรกะกับสัญญาหรือบันทึกอื่นๆ และดำเนินการหรือนำไปใช้โดยบุคคลที่มีความประสงค์ที่จะลงนามในบันทึกนั้น "ในแง่ของคนธรรมดา ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมักเรียกว่า e-signature คือการแสดงออกทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าบุคคลยอมรับข้อกำหนดในเอกสารที่เฉพาะเจาะจง

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใช้ทำอะไร

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใช้กับเอกสารทุกประเภทที่คุณจะนึกถึง ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ HelloSign ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ:

  • ลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ใน NDA ใบลงเวลา และงานเอกสารการสร้างความคุ้นเคยให้พนักงาน

  • ลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาซื้อขายใบแจ้งหนี้ และอนุมัติข้อเสนอ

  • กรอกและลงนามในข้อตกลงการเช่าซื้อ และข้อตกลงการเช่าและการเช่าที่อยู่อาศัยอื่น ๆ

  • ลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารภาษี แบบฟอร์มธนาคาร และงานเอกสารการประกันภัย

  • กรอกและลงนามในใบอนุญาต แบบฟอร์มโรงเรียน และการสละสิทธิ์

วิธีการใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กับ HelloSign

วิธีการสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ HelloSign มี 4 วิธี

เซ็นลายเซ็นของคุณโดยใช้เมาส์คอมพิวเตอร์หรือทัชแพด

ถ่ายภาพลายเซ็นของคุณโดยใช้สมาร์ทโฟนและอัพโหลดไปยัง HelloSign

พิมพ์ชื่อของคุณและเลือกฟอนต์ของเราหนึ่งแบบเพื่อให้ลายเซ็นที่พิมพ์ออกมาของคุณสวยงาม

ลงนามโดยใช้นิ้วหรือแอปบนมือถือของเราสำหรับ iOS และ Android หรือใช้คุณสมบัติการลงนามด้วยตัวเองบน iPad

เมื่อสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะสามารถเพิ่มลงในเอกสารใด ๆ ก็ได้พร้อมกับคำอธิบายประกอบอื่น ๆ เช่น เครื่องหมายถูกหรือข้อความอิสระ

ภาพหน้าจอลายเซ็นที่ HelloSign สร้างขึ้น

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ถูกกฎหมายใช่หรือไม่

ใช่ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใช้ได้และถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และพื้นที่อื่น ๆ อีกมากมายทั่วโลก ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ ที่นี่

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์อย่างไร

การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์หลายอย่าง เมื่อใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน HelloSign คุณจะสามารถ:

ลูกค้าที่มีความสุขกับ HELLOSIGN API
โลโก้บริษัท Instacart
โลโก้บริษัท Greenhouse
โลโก้บริษัท Vivial
โลโก้บริษัท Dataiku
โลโก้ของ SimplyInsured

เริ่มต้นใช้งาน

ลงนามในเอกสารฟรี

ลงทะเบียนฟรี