ลงนามในเอกสารใน Gmail

ลงนามในเอกสารใน Gmail
รูปลักษณ์โฉมใหม่แต่ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเช่นเดิม! HelloSign เปลี่ยนเป็น Dropbox Sign แล้วตอนนี้

Since launching HelloSign, integrating with Gmail has been our #1 requested feature. We listened, worked hard, and it’s finally here! Try HelloSign for Gmail HelloSign for Gmail is the first plugin that lets you sign documents without ever leaving Gmail. It's as easy as a few clicks!

Here’s how it works:

  1. Download the plugin at hellosign.com/gmail
  2. Click the “Sign” link next to the document
  3. Sign the document and send it off, without leaving Gmail

That’s it! We love feedback. So, try it out and let us know what you think. We listen and then the product team gets to work, bringing you closer to totally seamless workflows.

“HelloSign for Gmail is awesome!” - Paul Buchheit, creator of Gmail

Give it a try!
Start signing in Gmail today.

Get news, insights and posts directly in your inbox

ขอบคุณ! เราได้รับข้อมูลที่คุณส่งแล้ว!
ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งแบบฟอร์ม
Oops! Something went wrong while submitting the form.