eSignature แบบง่ายที่ผู้คนหลายล้านไว้วางใจ

ทำงานเสร็จเร็วขึ้นด้วย eSignature ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

HelloSign + Dropbox
ตอนนี้เป็นบริษัท Dropbox

ค่าบริการ

HelloSign

ส่ง ลงนาม และรวบรวม
ลายเซ็นได้ทันที

HelloSign
Enterprise

งานดูแลระบบ
การรักษาความปลอดภัย และการทำงานของทีมที่ทรงพลัง

HelloSign API

eSignature แบบครบวงจร
สำหรับผู้พัฒนา

เริ่มต้นที่

HelloSign

ส่ง ลงนาม และรวบรวม
ลายเซ็นได้ทันที

15 USD/เดือน
ต่อผู้ใช้เมื่อชำระเป็นรายปี
ดูโปรแกรม

HelloSign
Enterprise

งานดูแลระบบ
การรักษาความปลอดภัย และการทำงานของทีมที่ทรงพลัง

24 USD/เดือน
ต่อผู้ใช้เมื่อชำระเป็นรายปี
ติดต่อเรา

HelloSign API

eSignature แบบครบวงจร
สำหรับผู้พัฒนา

99 USD/เดือน
เมื่อชำระเป็นรายปี
ดูโปรแกรม
eSignature
ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign มีลายเซ็นที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign Enterprise มีลายเซ็นที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign API มีลายเซ็นที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
การใช้งานร่วมกับ Dropbox, Google และอื่น ๆ
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign มีการใช้งานร่วมกับ Dropbox, Google และอื่น ๆ
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign Enterprise มีการใช้งานร่วมกับ Dropbox, Google และอื่น ๆ
แม่แบบ
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign มีแม่แบบ
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign Enterprise มีแม่แบบ
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign API มีแม่แบบ
การสร้างแบรนด์
แบบกำหนดเอง
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign มีการสร้างแบรนด์แบบกำหนดเอง
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign Enterprise มีการสร้างแบรนด์แบบกำหนดเอง
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign API มีการสร้างแบรนด์แบบกำหนดเอง
การจัดการทีม
ขั้นสูง
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign Enterprise มีการจัดการทีมขั้นสูง
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign API มีการจัดการทีมขั้นสูง
สิ่งที่แนบมาของผู้ลงนาม
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign Enterprise มีการส่งจำนวนมาก
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign API มีการส่งจำนวนมาก
การใช้งานร่วมกับ
Salesforce
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign Enterprise มีการใช้งานร่วมกับ Salesforce ของเรา
eSignature
แบบฝังตัว
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign API มี eSignature แบบฝังตัว
การปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นแบรนด์ของบริษัทเอง
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign API มีการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นแบรนด์ของบริษัทเอง

ราคาที่โปร่งใส

ใช้ HelloSign.com เพื่อเพิ่ม eSignature ที่มีผลทางกฎหมายในเอกสารหรือขอลายเซ็นจากผู้อื่น
ใช้ HelloSign API เพื่อฝัง eSignatures ที่มีผลทางกฎหมายในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณ

Essentials

เริ่มต้นที่
15 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้ใช้/เดือน
75 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน
เก็บค่าบริการแบบรายปีเป็นจำนวน 180 ดอลลาร์สหรัฐ
เก็บค่าบริการเแบบรายปีจำนวน 900 ดอลลาร์สหรัฐ
ดูโปรแกรมดูโปรแกรม

มาตรฐาน

เริ่มต้นที่
25 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้ใช้/เดือน
250 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน
เก็บค่าบริการเแบบรายปีจำนวน 600 ดอลลาร์สหรัฐ
เก็บค่าบริการเแบบรายปีจำนวน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ดูโปรแกรมดูโปรแกรม

คุณสมบัติ

ผู้ใช้
จำนวนคนในบริษัทของคุณที่จะส่งเอกสารออกเพื่อขอลายเซ็น
1
เริ่มต้นที่ 2
คำขอลายเซ็น
HelloSign ไม่เหมือนที่อื่นเพราะลูกค้าของเราที่ชำระค่าบริการแบบรายบุคคลจะสามารถส่งการขอลายเซ็นต่อเดือนได้ไม่จำกัด!
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
แม่แบบ
แม่แบบเหมาะที่สุดสำหรับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ซ้ำและส่งออกเพื่อขอ eSignature บ่อยครั้ง
5
15
แนวทางการตรวจสอบ
แนวทางการตรวจสอบจะเกี่ยวข้องกับธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตามและประทับเวลาการดำเนินการ
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ช่องผู้ลงนาม
เตรียมเอกสารสำหรับลายเซ็นได้อย่างรวดเร็วด้วยการเพิ่มช่องต่างๆ เช่น กล่องลายเซ็น ช่องข้อความ กล่องกาเครื่องหมาย วันที่ และอื่นๆ อีกมากมาย
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
การสร้างแบรนด์
แสดงถึงความเป็นแบรนด์เมื่อต้องการขอลายเซ็นด้วยการเพิ่มโลโก้บริษัทและข้อความแบบกำหนดเอง
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ส่งจำนวนมาก
ส่งการขอลายเซ็นรายคนให้กับผู้รับจำนวนมากในรายชื่อได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ไอคอนเครื่องหมายถูก
การรายงาน
ใช้ประโยชน์จากรายงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจำนวนการขอลายเซ็นที่ส่งออกและได้รับการลงนาม
ไอคอนเครื่องหมายถูก
การผสานการทำงานกับ Salesforce*
ใช้ HelloSign ได้โดยไม่ต้องออกจาก Salesforce และเพิ่มพลังให้กับทีมขายของคุณ!
ไอคอนเครื่องหมายถูก
คำขอลายเซ็น
รับคุณสมบัติที่คุณต้องการตามจำนวนการขอลายเซ็นที่คุณต้องการ สำหรับจำนวนการขอมากกว่า 500 ครั้ง/เดือน โปรดติดต่อฝ่ายขาย
เริ่มต้นที่ 50 ต่อเดือน
เริ่มต้นที่ 100 ต่อเดือน
แม่แบบ
แม่แบบเหมาะที่สุดสำหรับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ซ้ำและส่งออกเพื่อขอ eSignature บ่อยครั้ง
5
15
แนวทางการตรวจสอบ
ประทับอยู่บนการขอลายเซ็นแต่ละครั้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีมีการประทับเวลาและติดตามการดำเนินการทุกอย่างโดยละเอียด
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ช่องผู้ลงนาม
เตรียมเอกสารสำหรับลายเซ็นได้อย่างรวดเร็วด้วยการเพิ่มช่องต่างๆ เช่น กล่องลายเซ็น ช่องข้อความ กล่องกาเครื่องหมาย วันที่ และอื่นๆ อีกมากมาย
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
การสร้างแบรนด์
แสดงถึงความเป็นแบรนด์เมื่อต้องการขอลายเซ็นด้วยการเพิ่มโลโก้บริษัทและข้อความแบบกำหนดเอง
ไอคอนเครื่องหมายถูก
การขอให้มีการฝังตัว
ฝังขั้นตอนการเตรียมเอกสารไว้ใน iFrame บนเว็บไซต์ของคุณ
ไอคอนเครื่องหมายถูก
การลงนามแบบฝังตัว
ฝัง HelloSign ลงบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้ผู้ลงนามได้รับประสบการณ์การลงนามที่ราบรื่น
ไอคอนเครื่องหมายถูก
สิ่งที่แนบมาของผู้ลงนาม
รวบรวมไฟล์แนบจากผู้ลงนามของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการขอลายเซ็นได้อย่างราบรื่น
ไอคอนเครื่องหมายถูก
สำหรับรายการแผนและคุณสมบัติของ eSignature ทั้งหมด โปรดคลิกที่นี่.
*สำหรับโปรแกรมเสริมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมขายเพื่อขอรับรายละเอียด
สำหรับรายการแผนและคุณสมบัติของ API ทั้งหมด โปรดคลิกที่นี่.

ค่าบริการ

HelloSign

ส่ง ลงนาม และรวบรวม
ลายเซ็นได้ทันที

HelloSign
Enterprise

งานดูแลระบบ
การรักษาความปลอดภัย และการทำงานของทีมที่ทรงพลัง

HelloSign API

eSignature แบบครบวงจร
สำหรับผู้พัฒนา

เริ่มต้นที่

HelloSign

ส่ง ลงนาม และรวบรวม
ลายเซ็นได้ทันที

15 USD/เดือน
ต่อผู้ใช้เมื่อชำระเป็นรายปี
ดูโปรแกรม

HelloSign
Enterprise

งานดูแลระบบ
การรักษาความปลอดภัย และการทำงานของทีมที่ทรงพลัง

24 USD/เดือน
ต่อผู้ใช้เมื่อชำระเป็นรายปี
ติดต่อเรา

HelloSign API

eSignature แบบครบวงจร
สำหรับผู้พัฒนา

99 USD/เดือน
เมื่อชำระเป็นรายปี
ดูโปรแกรม
eSignature
ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign มีลายเซ็นที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign Enterprise มีลายเซ็นที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign API มีลายเซ็นที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
การใช้งานร่วมกับ Dropbox, Google และอื่น ๆ
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign มีการใช้งานร่วมกับ Dropbox, Google และอื่น ๆ
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign Enterprise มีการใช้งานร่วมกับ Dropbox, Google และอื่น ๆ
แม่แบบ
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign มีแม่แบบ
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign Enterprise มีแม่แบบ
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign API มีแม่แบบ
การสร้างแบรนด์
แบบกำหนดเอง
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign มีการสร้างแบรนด์แบบกำหนดเอง
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign Enterprise มีการสร้างแบรนด์แบบกำหนดเอง
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign API มีการสร้างแบรนด์แบบกำหนดเอง
การจัดการทีม
ขั้นสูง
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign Enterprise มีการจัดการทีมขั้นสูง
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign API มีการจัดการทีมขั้นสูง
สิ่งที่แนบมาของผู้ลงนาม
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign Enterprise มีการส่งจำนวนมาก
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign API มีการส่งจำนวนมาก
การใช้งานร่วมกับ
Salesforce
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign Enterprise มีการใช้งานร่วมกับ Salesforce ของเรา
eSignature
แบบฝังตัว
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign API มี eSignature แบบฝังตัว
การปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นแบรนด์ของบริษัทเอง
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign API มีการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นแบรนด์ของบริษัทเอง

ราคาที่โปร่งใส

ใช้ HelloSign.com เพื่อเพิ่ม eSignature ที่มีผลทางกฎหมายในเอกสารหรือขอลายเซ็นจากผู้อื่น
ใช้ HelloSign API เพื่อฝัง eSignatures ที่มีผลทางกฎหมายในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณ

Essentials

เริ่มต้นที่
15 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้ใช้/เดือน
75 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน
เก็บค่าบริการแบบรายปีเป็นจำนวน 180 ดอลลาร์สหรัฐ
เก็บค่าบริการเแบบรายปีจำนวน 900 ดอลลาร์สหรัฐ
ดูโปรแกรมดูโปรแกรม

มาตรฐาน

เริ่มต้นที่
25 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้ใช้/เดือน
250 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน
เก็บค่าบริการเแบบรายปีจำนวน 600 ดอลลาร์สหรัฐ
เก็บค่าบริการเแบบรายปีจำนวน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ดูโปรแกรมดูโปรแกรม

คุณสมบัติ

ผู้ใช้
จำนวนคนในบริษัทของคุณที่จะส่งเอกสารออกเพื่อขอลายเซ็น
1
เริ่มต้นที่ 2
คำขอลายเซ็น
HelloSign ไม่เหมือนที่อื่นเพราะลูกค้าของเราที่ชำระค่าบริการแบบรายบุคคลจะสามารถส่งการขอลายเซ็นต่อเดือนได้ไม่จำกัด!
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
แม่แบบ
แม่แบบเหมาะที่สุดสำหรับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ซ้ำและส่งออกเพื่อขอ eSignature บ่อยครั้ง
5
15
แนวทางการตรวจสอบ
แนวทางการตรวจสอบจะเกี่ยวข้องกับธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตามและประทับเวลาการดำเนินการ
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ช่องผู้ลงนาม
เตรียมเอกสารสำหรับลายเซ็นได้อย่างรวดเร็วด้วยการเพิ่มช่องต่างๆ เช่น กล่องลายเซ็น ช่องข้อความ กล่องกาเครื่องหมาย วันที่ และอื่นๆ อีกมากมาย
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
การสร้างแบรนด์
แสดงถึงความเป็นแบรนด์เมื่อต้องการขอลายเซ็นด้วยการเพิ่มโลโก้บริษัทและข้อความแบบกำหนดเอง
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ส่งจำนวนมาก
ส่งการขอลายเซ็นรายคนให้กับผู้รับจำนวนมากในรายชื่อได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ไอคอนเครื่องหมายถูก
การรายงาน
ใช้ประโยชน์จากรายงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจำนวนการขอลายเซ็นที่ส่งออกและได้รับการลงนาม
ไอคอนเครื่องหมายถูก
การผสานการทำงานกับ Salesforce*
ใช้ HelloSign ได้โดยไม่ต้องออกจาก Salesforce และเพิ่มพลังให้กับทีมขายของคุณ!
ไอคอนเครื่องหมายถูก
คำขอลายเซ็น
รับคุณสมบัติที่คุณต้องการตามจำนวนการขอลายเซ็นที่คุณต้องการ สำหรับจำนวนการขอมากกว่า 500 ครั้ง/เดือน โปรดติดต่อฝ่ายขาย
เริ่มต้นที่ 50 ต่อเดือน
เริ่มต้นที่ 100 ต่อเดือน
แม่แบบ
แม่แบบเหมาะที่สุดสำหรับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ซ้ำและส่งออกเพื่อขอ eSignature บ่อยครั้ง
5
15
แนวทางการตรวจสอบ
ประทับอยู่บนการขอลายเซ็นแต่ละครั้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีมีการประทับเวลาและติดตามการดำเนินการทุกอย่างโดยละเอียด
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ช่องผู้ลงนาม
เตรียมเอกสารสำหรับลายเซ็นได้อย่างรวดเร็วด้วยการเพิ่มช่องต่างๆ เช่น กล่องลายเซ็น ช่องข้อความ กล่องกาเครื่องหมาย วันที่ และอื่นๆ อีกมากมาย
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
การสร้างแบรนด์
แสดงถึงความเป็นแบรนด์เมื่อต้องการขอลายเซ็นด้วยการเพิ่มโลโก้บริษัทและข้อความแบบกำหนดเอง
ไอคอนเครื่องหมายถูก
การขอให้มีการฝังตัว
ฝังขั้นตอนการเตรียมเอกสารไว้ใน iFrame บนเว็บไซต์ของคุณ
ไอคอนเครื่องหมายถูก
การลงนามแบบฝังตัว
ฝัง HelloSign ลงบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้ผู้ลงนามได้รับประสบการณ์การลงนามที่ราบรื่น
ไอคอนเครื่องหมายถูก
สิ่งที่แนบมาของผู้ลงนาม
รวบรวมไฟล์แนบจากผู้ลงนามของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการขอลายเซ็นได้อย่างราบรื่น
ไอคอนเครื่องหมายถูก
สำหรับรายการแผนและคุณสมบัติของ eSignature ทั้งหมด โปรดคลิกที่นี่.
*สำหรับโปรแกรมเสริมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมขายเพื่อขอรับรายละเอียด
สำหรับรายการแผนและคุณสมบัติของ API ทั้งหมด โปรดคลิกที่นี่.

ค่าบริการ

HelloSign

ส่ง ลงนาม และรวบรวม
ลายเซ็นได้ทันที

HelloSign
Enterprise

งานดูแลระบบ
การรักษาความปลอดภัย และการทำงานของทีมที่ทรงพลัง

HelloSign API

eSignature แบบครบวงจร
สำหรับผู้พัฒนา

เริ่มต้นที่

HelloSign

ส่ง ลงนาม และรวบรวม
ลายเซ็นได้ทันที

15 USD/เดือน
ต่อผู้ใช้เมื่อชำระเป็นรายปี
ดูโปรแกรม

HelloSign
Enterprise

งานดูแลระบบ
การรักษาความปลอดภัย และการทำงานของทีมที่ทรงพลัง

24 USD/เดือน
ต่อผู้ใช้เมื่อชำระเป็นรายปี
ติดต่อเรา

HelloSign API

eSignature แบบครบวงจร
สำหรับผู้พัฒนา

99 USD/เดือน
เมื่อชำระเป็นรายปี
ดูโปรแกรม
eSignature
ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign มีลายเซ็นที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign Enterprise มีลายเซ็นที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign API มีลายเซ็นที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
การใช้งานร่วมกับ Dropbox, Google และอื่น ๆ
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign มีการใช้งานร่วมกับ Dropbox, Google และอื่น ๆ
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign Enterprise มีการใช้งานร่วมกับ Dropbox, Google และอื่น ๆ
แม่แบบ
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign มีแม่แบบ
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign Enterprise มีแม่แบบ
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign API มีแม่แบบ
การสร้างแบรนด์
แบบกำหนดเอง
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign มีการสร้างแบรนด์แบบกำหนดเอง
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign Enterprise มีการสร้างแบรนด์แบบกำหนดเอง
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign API มีการสร้างแบรนด์แบบกำหนดเอง
การจัดการทีม
ขั้นสูง
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign Enterprise มีการจัดการทีมขั้นสูง
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign API มีการจัดการทีมขั้นสูง
สิ่งที่แนบมาของผู้ลงนาม
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign Enterprise มีการส่งจำนวนมาก
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign API มีการส่งจำนวนมาก
การใช้งานร่วมกับ
Salesforce
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign Enterprise มีการใช้งานร่วมกับ Salesforce ของเรา
eSignature
แบบฝังตัว
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign API มี eSignature แบบฝังตัว
การปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นแบรนด์ของบริษัทเอง
เครื่องหมายถูกแสดงว่า HelloSign API มีการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นแบรนด์ของบริษัทเอง

ราคาที่โปร่งใส

ใช้ HelloSign.com เพื่อเพิ่ม eSignature ที่มีผลทางกฎหมายในเอกสารหรือขอลายเซ็นจากผู้อื่น
ใช้ HelloSign API เพื่อฝัง eSignatures ที่มีผลทางกฎหมายในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณ

Essentials

เริ่มต้นที่
15 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้ใช้/เดือน
75 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน
เก็บค่าบริการแบบรายปีเป็นจำนวน 180 ดอลลาร์สหรัฐ
เก็บค่าบริการเแบบรายปีจำนวน 900 ดอลลาร์สหรัฐ
ดูโปรแกรมดูโปรแกรม

มาตรฐาน

เริ่มต้นที่
25 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้ใช้/เดือน
250 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน
เก็บค่าบริการเแบบรายปีจำนวน 600 ดอลลาร์สหรัฐ
เก็บค่าบริการเแบบรายปีจำนวน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ดูโปรแกรมดูโปรแกรม

คุณสมบัติ

ผู้ใช้
จำนวนคนในบริษัทของคุณที่จะส่งเอกสารออกเพื่อขอลายเซ็น
1
เริ่มต้นที่ 2
คำขอลายเซ็น
HelloSign ไม่เหมือนที่อื่นเพราะลูกค้าของเราที่ชำระค่าบริการแบบรายบุคคลจะสามารถส่งการขอลายเซ็นต่อเดือนได้ไม่จำกัด!
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
แม่แบบ
แม่แบบเหมาะที่สุดสำหรับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ซ้ำและส่งออกเพื่อขอ eSignature บ่อยครั้ง
5
15
แนวทางการตรวจสอบ
แนวทางการตรวจสอบจะเกี่ยวข้องกับธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตามและประทับเวลาการดำเนินการ
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ช่องผู้ลงนาม
เตรียมเอกสารสำหรับลายเซ็นได้อย่างรวดเร็วด้วยการเพิ่มช่องต่างๆ เช่น กล่องลายเซ็น ช่องข้อความ กล่องกาเครื่องหมาย วันที่ และอื่นๆ อีกมากมาย
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
การสร้างแบรนด์
แสดงถึงความเป็นแบรนด์เมื่อต้องการขอลายเซ็นด้วยการเพิ่มโลโก้บริษัทและข้อความแบบกำหนดเอง
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ส่งจำนวนมาก
ส่งการขอลายเซ็นรายคนให้กับผู้รับจำนวนมากในรายชื่อได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ไอคอนเครื่องหมายถูก
การรายงาน
ใช้ประโยชน์จากรายงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจำนวนการขอลายเซ็นที่ส่งออกและได้รับการลงนาม
ไอคอนเครื่องหมายถูก
การผสานการทำงานกับ Salesforce*
ใช้ HelloSign ได้โดยไม่ต้องออกจาก Salesforce และเพิ่มพลังให้กับทีมขายของคุณ!
ไอคอนเครื่องหมายถูก
คำขอลายเซ็น
รับคุณสมบัติที่คุณต้องการตามจำนวนการขอลายเซ็นที่คุณต้องการ สำหรับจำนวนการขอมากกว่า 500 ครั้ง/เดือน โปรดติดต่อฝ่ายขาย
เริ่มต้นที่ 50 ต่อเดือน
เริ่มต้นที่ 100 ต่อเดือน
แม่แบบ
แม่แบบเหมาะที่สุดสำหรับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ซ้ำและส่งออกเพื่อขอ eSignature บ่อยครั้ง
5
15
แนวทางการตรวจสอบ
ประทับอยู่บนการขอลายเซ็นแต่ละครั้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีมีการประทับเวลาและติดตามการดำเนินการทุกอย่างโดยละเอียด
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ช่องผู้ลงนาม
เตรียมเอกสารสำหรับลายเซ็นได้อย่างรวดเร็วด้วยการเพิ่มช่องต่างๆ เช่น กล่องลายเซ็น ช่องข้อความ กล่องกาเครื่องหมาย วันที่ และอื่นๆ อีกมากมาย
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
การสร้างแบรนด์
แสดงถึงความเป็นแบรนด์เมื่อต้องการขอลายเซ็นด้วยการเพิ่มโลโก้บริษัทและข้อความแบบกำหนดเอง
ไอคอนเครื่องหมายถูก
การขอให้มีการฝังตัว
ฝังขั้นตอนการเตรียมเอกสารไว้ใน iFrame บนเว็บไซต์ของคุณ
ไอคอนเครื่องหมายถูก
การลงนามแบบฝังตัว
ฝัง HelloSign ลงบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้ผู้ลงนามได้รับประสบการณ์การลงนามที่ราบรื่น
ไอคอนเครื่องหมายถูก
สิ่งที่แนบมาของผู้ลงนาม
รวบรวมไฟล์แนบจากผู้ลงนามของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการขอลายเซ็นได้อย่างราบรื่น
ไอคอนเครื่องหมายถูก
สำหรับรายการแผนและคุณสมบัติของ eSignature ทั้งหมด โปรดคลิกที่นี่.
*สำหรับโปรแกรมเสริมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมขายเพื่อขอรับรายละเอียด
สำหรับรายการแผนและคุณสมบัติของ API ทั้งหมด โปรดคลิกที่นี่.
ภาพประกอบผู้หญิงกำลังพูดโดยใส่หูฟังพร้อมมีกรอบคำพูดอยู่ในมือ

เลือกโปรแกรมไม่ได้ใช่ไหม

ติดต่อทีมของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆ และหาโปรแกรมที่เหมาะกับคุณ

ติดต่อเรา

Amenify ปิดการขายได้เร็วขึ้น 33% โดยใช้ HelloSign for Salesforce

อ่านเรื่องราวทั้งหมดของลูกค้า
โลโก้บริษัท Instacart
โลโก้บริษัท Climb Credit
โลโก้บริษัท AdvicePay
โลโก้บริษัท Carnegie General Insurance Agency (CGIA)

คำถามที่พบบ่อย

HelloSign คืออะไร

HelloSign ช่วยให้คุณส่งคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์และเพิ่มลายเซ็นที่มีผลผูกพันทางกฎหมายลงในเอกสารใดๆ ได้ตั้งแต่ข้อตกลงการจ้างงานใหม่ ไปจนถึงสินเชื่อและข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล HelloSign พร้อมใช้งานในเว็บอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย API ที่สะดวกสำหรับผู้พัฒนา หรือใช้เป็นโปรแกรมเสริม Salesforce

แม่แบบคืออะไร

แม่แบบคือเอกสารลายเซ็นที่ใช้ซ้ำได้ และเหมาะสำหรับใช้กับแบบฟอร์มที่ใช้กันทั่วไป เช่น ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล เอกสารตอบรับ หรือข้อตกลงการซื้อขาย จัดทำเอกสารเพียงครั้งเดียว บันทึกไว้เป็นแม่แบบ และใช้ซ้ำเมื่อคุณต้องการในครั้งต่อไป

วิธีการขอลายเซ็นทำอย่างไร

ก่อนอื่น ให้เลือกคนที่คุณต้องการให้ลงนามในเอกสารของคุณ จากนั้น ให้เพิ่มไฟล์ของคุณลงใน HelloSign ป้อนอีเมลของผู้ที่ต้องลงนาม และเพิ่มกล่องลายเซ็นลงในเอกสารของคุณ แล้วคลิกส่งออกเอกสารเพื่อขอลายเซ็น

ฉันจะหาเอกสาร API ได้จากที่ไหน

ดูข้อมูล API ล่าสุดของเราได้ ที่นี่ ดูเอกสารทั้งหมดของเรา รับคีย์การทดสอบ และเริ่มสร้างฟรีโดยไม่ต้องใส่ข้อมูลบัตรเครดิต

ฉันจะสมัครทดลองใช้ฟรีได้อย่างไร

ไปที่หน้าราคาและเลือกโปรแกรมที่คุณต้องการทดสอบเพื่อสมัครทดลองใช้ HelloSign ฟรี เมื่อคุณสร้างบัญชี ให้ใส่รายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ (ไม่ต้องกังวล จะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการจนกว่าการทดลองใช้จะสิ้นสุดลง) ตอนนี้การทดลองใช้ของคุณควรจะเริ่มแล้ว!

HelloSign สอดคล้องตาม HIPAA หรือไม่

HelloSign ช่วยให้ลูกค้าลงนามในเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะที่สอดคล้องตามมาตรฐาน Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) นอกจากนี้ HelloSign ยังนำเสนอความสามารถในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (BAA) ให้แก่ลูกค้าที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็น "หน่วยงานที่ได้รับความคุ้มครอง” ภายใต้ HIPAA อีกด้วย หากบริษัทของคุณต้องการ BAA กรุณาติดต่อเรา

ยังไม่พบสิ่งที่ต้องการใช่ไหม
ภาพประกอบของคนนั่งบนเก้าอี้โดยมีแล็ปท็อปบนตักและเท้าบนเก้าอี้วางเท้า
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ที่เปลี่ยนโลก